Ηλεκτρική Ενέργεια από την ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε

Ηλεκτρική Ενέργεια

Η εταιρία μας παρέχει πακέτα τα οποία είναι κατάλληλα όχι μόνο για τον ιδιώτη αλλά και για τον επαγγελματία.

Χρήσιμα Έντυπα

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε όλα τα χρήσιμα έντυπα που θα χρειαστείτε

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εταιρική Ταυτότητα

Η Energaia είναι ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε, μιας από της μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο της συλλογής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

H Energaia διαχειρίζεται την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε , η οποία στηρίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχετιζόμενες με τη γη (Βιομάζα).

Η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε μέσω της Energaia αρχικά είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος το οποίο πλήττει τον ελληνικό βιομηχανικό κλάδο τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάγκη για αυτοπρομήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των βιομηχανικών μονάδων της εταιρείας καθώς και η λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συσχετιζόμενες με τη γη (Βιομάζα), αποτέλεσαν το έναυσμα για την είσοδο της στην προμήθεια ρεύματος.

Στόχος της Energaia είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον ευρύ κύκλο των συνεργατών της εταιρείας, προερχόμενους κυρίως από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο. Σκοπός της εταιρίας είναι η δραστηριοποίηση της στο μεταβαλλόμενο Ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον, συμμετέχοντας έτσι στην κοινή Ευρωπαϊκή προσπάθεια για φθηνή και πράσινη ενέργεια, προσφέροντας λύσεις με χαμηλές και ευέλικτες τιμολογιακές πολιτικές.
Η Energaia συμβάλλει πλέον άμεσα στον παραγωγικό κύκλο των συνεργατών της. Τώρα υπάρχει ένας πάροχος ρεύματος που σκέφτεται για εσένα!

Χρήσιμες Συνδέσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι σε υπηρεσίες που ίσως σας φανούν απαραίτητες.

ENEX

ΑΔΜΗΕ

ΔΑΠΕΕΠ

ΔΕΔΔΗΕ

ENEX

ΑΔΜΗΕ

ΔΑΠΕΕΠ

ΔΕΔΔΗΕ