Η Energaia είναι ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε, μιας από της μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο της συλλογής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

H Energaia διαχειρίζεται την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε , η οποία στηρίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχετιζόμενες με τη γη (Βιομάζα).

Η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε μέσω της Energaia αρχικά είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει το συνεχώς αυξανόμενο ενεργειακό κόστος το οποίο πλήττει τον ελληνικό βιομηχανικό κλάδο τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανάγκη για αυτοπρομήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των βιομηχανικών μονάδων της εταιρείας καθώς και η λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συσχετιζόμενες με τη γη (Βιομάζα), αποτέλεσαν το έναυσμα για την είσοδο της στην προμήθεια ρεύματος.

Στόχος της Energaia είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον ευρύ κύκλο των συνεργατών της εταιρείας, προερχόμενους κυρίως από τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο. Σκοπός της εταιρίας είναι η δραστηριοποίηση της στο μεταβαλλόμενο Ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον, συμμετέχοντας έτσι στην κοινή Ευρωπαϊκή προσπάθεια για φθηνή και πράσινη ενέργεια, προσφέροντας λύσεις με χαμηλές και ευέλικτες τιμολογιακές πολιτικές.
Η Energaia συμβάλλει πλέον άμεσα στον παραγωγικό κύκλο των συνεργατών της. Τώρα υπάρχει ένας πάροχος ρεύματος που σκέφτεται για εσένα!

Corn